3. srpna 2013: Mandlovský futrál, Řetová

3. srpna 2013: Mandlovský futrál, Řetová